Πληροφορίες παίκτη

Εμφάνιση πληροφοριών και στατιστικών για συγκεκριμένους παίκτες.

Γενική κατάταξη

# Παίκτης LP Avg LP Γύροι Πόντοι ODA ODD OD Χωριά

Κατάταξη σεζόν:

Σεζόν#ΠαίκτηςLP Avg LP#ΓύροιΠόντοιODAODDODΧωριά

Γύροι που συμμετείχε ο 7808922

Γύρος LP Πόντοι ODA ODD OD #Χωριά Φυλή